TRZUSTKA

Trzustka jest narządem odgrywającym rolę zarówno jako gruczoł wydzielania wewnętrznego jak i zewnętrznego. Jako gruczoł wydzielania zewnętrznego trzustka produkuje i uwalnia do światła dwunastnicy enzymy trawienne. Z kolei komórki produkujące i uwalniające hormony rozsiane są w obrębie całego narządu w postaci wysp trzustkowych (wyspy Langerhansa) stanowiące w zależności od źródła 1 – 3 % masy całego narządu. Główną rolą wydzielanych przez trzustkę hormonów jest utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy (Martin i Crump 2003; Reusch i wsp. 2010). Wyspy trzustkowe utworzone są z czterech typów komórek produkujących różne hormony:

  • Komórki α produkują glukagon, hormon zwiększający poziom glikemii (stężenie glukozy we krwi) poprzez aktywację procesów glukoneogenezy (syntezy glukozy) i glikogenolizy (uwalnianie glukozy z glukagonu) oraz hamowanie syntezy glikogenu (glukoza w organizmie magazynowana jest w postaci glikogenu w wątrobie i mięśniach);
  • Komórki β produkują hormon insulinę, której główną rolą jest obniżanie stężenia glukozy we krwi oraz udział w przenoszeniu glukozy do wnętrza większości komórek organizmu (wyjątek stanowią białe i czerwone krwinki oraz komórki mózgu i wątroby);
  • Komórki δ produkują hormon somatostatynę odgrywającą rolę w hamowaniu wydzielania insuliny, glukagonu i polipeptydu trzustkowego;
  • Komórki F (lub PP) produkują polipeptyd trzustkowy hamujący wydzielanie enzymów trawiennych trzustki oraz skurcz pęcherzyka żółciowego.

Oprócz wymienionych hormonów z wysp trzustki izolowano również inne hormony (ACTH, TRH i inne), jednak ich rola i znaczenie w odniesieniu do trzustki są nieznane (Greco i Stabenfeldt 2007; Reusch i wsp. 2010).

Piśmiennictwo

Greco D.S., Stabenfeldt G.H. Endocrine Glands and Their Function. In: Cunningham J.G. and Klein B.G. (eds.) Textbook of Veterinary Physiology. 4 th ed. Saunders Elsevier, St. Louis, 2007, pp. 428-464.

Martin P.A., Crump M.H. The Endocrine Pancreas. In: Pineda M.H. and Dooley M.P. (eds.) McDonald’s Veterinary Endocrinology and Reproduction. 5 th ed. Blackwell Publishing, Ames, 2003, pp. 141-163.

Reusch C.E., Robben J.H., Kooistra H.S. Endocrine Pancreas. In: Rijnberk A. and Kooistra H.S. (eds.) Clinical Endocrinology of Dogs and Cats. An Illustrated Text. 2 nd ed. Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover, 2010, pp. 155-185.

Strona olgazygner.pl wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?</br> Zobacz naszą Politykę Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close