Dr n. wet.
Olga Gójska-Zygner

Lekarz weterynarii
Specjalista chorób psów
i kotów

Dr Olga Gójska-Zygner specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych psów i kotów.
Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi lekarzami publikując opisy interesujących przypadków na łamach krajowych i zagranicznych czasopism weterynaryjnych takich jak Canadian Veterinary Journal, Tierärztliche Praxis Kleintiere, Veterinary Times czy Medycyna Weterynaryjna. Ponadto, bierze udział w badaniach naukowych, których wyniki publikowane są na forum międzynarodowym.

Dr n. wet. Olga Gójska-Zygner


Jako pierwsza na świecie wykazała wpływ zarażenia psów pierwotniakami Babesia canis na rozwój wtórnego hiperaldosteronizmu (nadprodukcja aldosteronu, głównego hormonu mineralokortykosteroidowego w organizmie). Wyniki tych badań opublikowano w czasopiśmie Veterinary Quarterly (weterynaryjne czasopismo naukowe wydawane przez Taylor and Francis Group). Jest również pierwszym lekarzem weterynarii, który określił występowanie i czynniki ryzyka rozwoju nadczynności tarczycy u kotów na przykładzie dużej aglomeracji miejskiej w Polsce. Wyniki tej pracy zostały opublikowane w czasopiśmie Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy (weterynaryjne czasopismo naukowe wydawane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny PIWet-PIB w Puławach).